Werkruimte Thuis

De ondernemer die ook thuis een werkruimte heeft, kan kiezen op welke manier hij deze bij de fiscus wil melden. Er valt helaas niets te kiezen als die werkruimte een eigen, aparte ingang heeft en verhuurd zou kunnen worden.

 • Geen eigen ingang, ondernemingsvermogen
 • Geen eigen ingang, privé-vermogen
 • Voorwaarden
 • Economische huurwaarde

Over de nieuwe regels leest u alles in dit artikel.

Bij een aparte ingang valt de werkruimte namelijk automatisch onder het ondernemingsvermogen. Uiteraard mogen dan de kosten van die werkruimte, afschrijvingen, en een evenredig deel van de eventuele hypotheekrente op het eigen huis worden afgetrokken van de winst. Dit zal soms wel, soms niet, een schrale troost blijken als het eigen huis wordt verkocht. De winst over de verkoop van het eigen huis – de waarde van de werkruimte – is dan (deels dus) niet meer onbelast.

Geen eigen ingang, werkruimte bij ondernemingsvermogen

Als u de werkruimte bij het ondernemingsvermogen wilt rekenen:

 • komt de waarde van de werkruimte uiteraard op de balans te staan;
 • mag u alle kosten (rente, afschrijvingen etc.) in mindering op de winst brengen;
 • betaalt u eventueel later het progressieve tarief over een evenredig deel van de winst bij verkoop van het eigen huis;
 • wordt het huurwaardeforfait (eigenwoningforfait) over de hele eigen woning minus de waarde werkruimte berekend;

geldt als waarde van de werkruimte de waarde die de gemeente heeft getaxeerd voor de onroerend goedbelasting (dat wil zeggen in 2001 – LET OP – de WOZ-waarde per 1 januari 1999 plus 20%) of de werkelijke waarde van de werkruimte, zoals die door een taxateur wordt getaxeerd.
Geen eigen ingang, werkruimte bij privé-vermogen

Als u ervoor kiest de werkruimte tot het privé-vermogen te rekenen:

 • mag u kosten (rente, afschrijvingen etc.) aftrekken van de winst maar slechts tot vier procent van de waarde van de werkruimte;
 • geldt als waarde van de werkruimte een deel van de werkelijke marktwaarde van het huis;
 • dient u 1,2 procent belasting in box III over de werkelijke marktwaarde van de werkruimte te betalen, verminderd met een evenredig deel van de totale schuld;
 • mag u een huurvergoeding ten laste van de winst brengen, die echter niet hoger mag zijn dan 4 procent over de werkelijke waarde van de werkruimte (het door de fiscus gehanteerde fictieve rendement op vermogen in box III)
 • betaalt u geen belasting bij de verkoop van het eigen huis;
 • wordt het huurwaardeforfait (eigenwoningforfait) over de hele eigen woning berekend.

Voorwaarden

Aftrek van de beperkte huurvergoeding is alleen mogelijk:

 • als u minstens dertig procent van uw tijd in de werkruimte werkt en minstens 70 procent vanuit die werkruimte werkt
 • of minstens 70 procent in die werkruimte werkt maar ook nog elders een werkruimte heeft.

Het forfaitpercentage van de WOZ-waarde voor de bedrijfsruimte aan huis (economische huurwaarde bedrijfsruimte aan huis)

WOZ-waarde meer dan (euro’s)

maar niet meer dan

is het eigenwoningforfait op jaarbasis

12.500

1,15 % van deze waarde, maar minder dan € 136

12.500

25.000

1,45 % van deze waarde

25.000

50.000

1,6 % van deze waarde

50.000

75.000

1,75 % van deze waarde

75.000

en hoger

2,0 % van deze waarde, maar maximaal € 20.000