FISCAAL TUSSEN EENMANSZAAK EN BV

Fiscaliteit is voor de meeste kleine bedrijven van doorslaggevende betekenis bij de keuze tussen eenmanszaak en BV. Dit blijkt uit een studie van onderzoeksbureau EIM. Waar ligt voor u belastingtechnisch het omslagpunt? Kijk en vergelijk.
Aanleiding voor het EIM-onderzoek vormden de veranderingen in de inkomstenbelasting per 1 januari 2001. Met het nieuwe stelsel zijn de tarieven van de vennootschapsbelasting (Vpb) en de inkomstenbelasting (IB) een stuk dichter bij elkaar komen te liggen. Het hoogste IB-tarief bedraagt 52 procent en het gecombineerde tarief van de Vpb en het aanmerkelijk belang (IB, box 2) bedraagt maximaal 50,875 procent. De hamvraag is bij welk winstniveau een BV (Vpb-onderneming) fiscaal aantrekkelijker wordt dan een eenpersoonszaak (IB-onderneming). Om het omslagpunt te bepalen heeft het administratiekantoor Wittendorp de volgende drie praktijksituaties als uitgangspunt genomen.

Eenmanszaak

Voor de berekening van het gemiddelde IB-percentage dat een eenmanszaak moet betalen, wordt van de winst uit onderneming uitsluitend de zelfstandigenaftrek afgehaald (de overige vormen van ondernemersaftrek blijven hier dus buiten beschouwing). Vervolgens wordt hierop het bedrag van de algemene heffingskorting in mindering gebracht (arbeidskorting wordt niet meegenomen).

behaalde winst (in €)10.000
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
140.000
200.000
260.000
320.000
belasting minus heffingskorting (in €)0
3258
11.135
21.323
31.723
42.123
62.923
94.123
125.323
156.523
gem. IB-percentage van winst (in %)0
16,29
27,84
35,54
39,65
42,12
44,94
47,06
48,20
48,91

BV zonder winstopname

In dit geval wordt ervan uitgegaan dat de eigenaar/ondernemer van een BV als inkomen alleen salaris geniet. De resterende winst van de BV wordt dus niet opgenomen, zodat de ondernemer alleen Vpb over de winst betaald. Uitgangspunt is verder een brutoloonsom van € 40.000, waarbij € 13.184 aan IB wordt betaald. LET OP: een persoon die een aanmerkelijk belang heeft in een Vpb-onderneming wordt altijd geacht een bepaald bedrag aan salaris uit zijn BV te genieten (in 2006 tenminste € 42.000).

behaalde winst (in €)10.000
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
140.000
200.000
260.000
320.000
Vpb + IB (in €)
16.084
18.984
25.736
32.636
39.536
46.436
60.236
80.936
101.636
122.336
gem. Vpb-percentage van winst (in %)32,17
31,64
32,17
32,64
32,95
33,17
33,46
33,72
33,88
33,98

 

BV mét winstopname

In het derde geval wordt aangenomen dat de ondernemer van een BV de winst wél incasseert. Ervan uitgaande dat deze ondernemer tevens enig aandeelhouder is, moet over die winst Vpb én IB over het aanmerkelijk belang (AB) worden betaald (25 procent over de winst uit onderneming minus de reeds afgedragen Vpb).

behaalde winst (in €)10.000
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
140.000
200.000
260.000
320.000
AB + Vpb + IB (in €)
17.859
22.534
32.598
42.773
52.948
63.123
83.473
113.998
144.523
175.048
gem. bel.percentage van winst + loon (in %)35,72
37,56
40,75
42,77
44,12
45,09
46,37
47,50
48,17
48,62

Breed omslagpunt

Uit de cijfers blijkt dat bij een winst uit onderneming (na aftrek van salaris(sen) voor ondernemer en eventuele meewerkende gezinsleden en na verrekening van verliezen) die hoger is dan € 50.000 de BV fiscaal interessant wordt. Een vereiste is dan wel dat de winst niet naar privé wordt gehaald en dus in de BV blijft (voor toevoeging aan de reserves, investeringen en dergelijke). Indien u de winst wél naar privé haalt, is een BV altijd fiscaal aantrekkelijker dan een eenmanszaak vanaf een winst die hoger is dan € 260.000. Het verschil in belastingdruk is dan overigens niet groot: bij zeer hoge winsten iets meer dan 1 procent.

In de praktijk zullen veel ondernemers overigens niet de volledige winst naar privé halen, maar slechts een gedeelte. Het omslagpunt waarbij een BV fiscaal aantrekkelijker wordt dan een eenmanszaak is daarvan mede afhankelijk, maar ligt altijd tussen € 50.000 (volledige winstreservering) en € 260.000 (volledige winstuitkering).

Vooral specifieke ondernemersfaciliteiten zoals de zelfstandigenaftrek maken de inkomstenbelasting bij lagere winstniveaus aantrekkelijk. Het is wel belangrijk om in ogenschouw te nemen dat bij de Vpb-onderneming de ondernemer reeds loon heeft ontvangen en dat dit bij de IB-onderneming niet het geval is.