De Engelse Limited is een alternatief voor de BV en de NV.

Er is geen startkapitaal nodig en binnen enkele uren en € 600,00 bent je eigenaar van een Engelse Limited.

Een Limited is een rechtspersoon en wordt door de Europese lidstaten vergelijkbaar gezien aan een BV. Dat betekend dat in Nederland de Limited alle voordelen van een BV wordt toegekend, terwijl de belangrijkste nadelen vrijwel teniet worden gedaan namelijk de hoge notariskosten en het te storten kapitaal.

Om van de voordelen te profiteren moet de Ltd een werkelijke band met Engeland onderhouden. Dit betekend dat de Ltd. Jegens de Britse overheid aan een aantal verplichtingen moet voldoen:

 • De hoofdvestiging van de Ltd. Moet zich in Engeland bevinden.
 • Jaarlijks moet een bedrag worden betaald aan het Britse handelsregister.(€ 275,00)
 • De belangrijkste wijzigingen in bestuur moeten worden gemeld.
 • Jaarlijks moet een beknopte balans worden gepubliceerd.
 • Er moet een secretaris benoemd worden.

Dit lijkt veel maar het advocatenbureau die u helpt om een Ltd op te richten kan deze taken van u overnemen.(dit wel tegen wat kosten)

Voordelen van een Ltd.:

 • Snel en goedkoop oprichten.
 • Geen notariskosten
 • Geen verplichte storting vermogen
 • Geen publicatieplicht in Nederland (wel in Engeland)
  Geen antecedentenonderzoek
 • Statutenwijziging en overdracht aandelen bij onderhandse akte mogelijk.
 • Juridische scheiding van privé- en ondernemingsvermogen
 • Bovendien hoeven er geen activiteiten in Engeland plaats te vinden.

Uit bovenstaande blijkt dat het voordelen heeft, het nadeel is dat het via een advocaten en of een managementbureau moet gebeuren, de banken en accountants doen ook zeer moeilijk met een Ltd.

Het bureau kan ook precies aangeven hoe alles in zijn werk gaat. Deze oplossing van een Ltd is iets, vooral richting de toekomst als je gaat groeien en je bent dan niet hoofdelijk aansprakelijk.