Doet U waar U goed in bent, doen wij de administratie.

Administratiekantoor Wittendorp biedt een uitstekend pakket aan dienstverlening voor u als ondernemer. De administratie wordt gedaan door een persoon die kennis van zaken heeft en op de hoogte is van het reilen en zeilen van de desbetreffende onderneming.

 • Volledige verzorging van uw administratie
 • Controle van de gevoerde administratie
 • Periodieke management informatie
 • Belastingaangifte ( BTW )
 • Tussentijdse bespreking over de financiële stand van zaken
 • Telefonisch advies en ondersteuning
 • Fiscaal in samenwerking met de accountant

Salarisadministratie

De wettelijke eisen die de bedrijfsvereniging aan het voeren van een salarisadministratie stelt worden alsmaar complexer. Een veelal ondoorzichtige en tijdrovende aangelegenheid. De salarisverwerking uit handen geven, geeft duidelijkheid, rust en kwaliteit. Administratiekantoor Wittendorp kan voor een aantrekkelijke prijs uw volledige salarisadministratie verzorgen, inclusief alle bescheiden voor uw werknemers maar ook voor de fiscus….

 • Loonspecificaties per salarisrun
 • Aangifte fiscus
 • Jaaropgave voor werknemers en instanties
 • Verzamelloonstaat t.b.v. jaarwerk
 • Maandelijkse loonjournaalpost t.b.v. uw administratie
 • Controle en tijdige aanpassing gegevens voor de bedrijfsvereniging

Personeelsinformatie

Hieronder valt te denken aan zaken die veel tijd kosten, en voor welke ik standaard informatie in huis heb en welke regelmatig geüpdate wordt.

 • Aanname personeel, personeelsdossier, arbeidsovereenkomst, loonbelastingverklaring, verzekeringsverklaring werkgever enz.
 • Ziektemeldingen en Poortwachter ( Preventief )
 • Functioneringsgesprekken
 • Arbo-dienst informatie op aanvraag

Kracht van de eenvoud

Het administratiekantoor is gebaseerd op een eenmansbedrijf . Alle werkzaamheden worden door een persoon uitgevoerd, hierin zit tevens mijn grote kracht. De lijnen zijn kort waardoor ik op de hoogte ben van de situatie van elke onderneming waar ik voor werk. Er is een contactpersoon voor alle zaken dus geen meerdere schijven, geen afschuifsysteem, maar een snelle afwikkeling van zaken.

Kortom slagvaardig en efficiënt en daardoor sterk kostenbesparend.

Dienstenpakket en budgettering

Om deze zaken te realiseren kan een dienstenpakket samengesteld worden al naargelang de wensen van de ondernemer.Er worden duidelijk afspraken gemaakt over de werkzaamheden. Het uitgangspunt hierbij is dat de prijsafspraak die in een bepaald boekjaar wordt gemaakt ook niet overschreden wordt.Een transparant verhaal waarbij U niet voor verrassingen komt te staan.

Persoonlijk contact

Uitgangspunt is dat er per kwartaal een persoonlijk gesprek plaatsvindt waarin de zaken worden geëvalueerd (Periodieke management informatie). Ik pas mij aan, aan de wensen van de cliënt. Ik ga naar de mensen toe en ook in de avonduren is dit geen probleem.

Wilt u meer weten???

Administratiekantoor Wittendorp geeft u graag, geheel vrijblijvend, een goede voorlichting en/of demonstratie van de mogelijkheden voor uw bedrijf.Daarna kan ik u een prijsopgave doen toekomen voor het dienstenpakket